veikals sākums šautuve darbnīca jaunumi kontakti
sākums šautuve darbnīca jaunumi kontakti

Medību likums un ar to saistītie normatīvie akti

08.09.2017

  1. Medību likums (pieņemts 08.07.2003.);
  2. Ministru kabineta 22.07.2014.g. noteikumi Nr.421 (Medību noteikumi);
  3. Ministru kabineta 23.09.2014.g. noteikumi Nr.567 (par mednieku apmācību);
  4. Ministru kabineta 17.12..2013.g. noteikumi Nr.1483 (par dzīvnieku piebarošanu).

citi raksti

Lasīt vairāk

Ieroču un munīcijas aprites un prasmju rīkoties ar ieroci kvalifikācijas pārbaudījuma jautājumi

Jautājumi

Lasīt vairāk

Kriminālatbildība ieroču aprites jomā.

Krimināllikums

Lasīt vairāk

Administratīva atbildība ieroču aprites jomā.

Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodekss